مونو اتیلن گلیکول چیست؟

مونو اتیلن گلیکول

مونو اتیلن گلیکول MEG چیست؟ این ماده حلالی مهم با کاربرد های صنعتی متنوعی می باشد. این ترکیب قطبی و محلول در آب است و از اجزای اصلی ضد یخ ها به حساب…