قیمت جهانی نرمال بوتانول

نرمال بوتانول

نرمال پارافین

نرمال پارافین در ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. به طور مثال برخی از کرم های نرم.در دمای پایین تر از دمای اطاق آب می شود. یعنی پوست بدن…

نرمال بوتانول

نرمال بوتانول

فروش نرمال بوتانول با کلی کاربرد