فروش تریکلرو اتیلن

تری کلر اتیلن

تری کلرواتیلن یک هیدروکربن با ساختاری ساده است که معمولاً به عنوان یک حلال صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت مایعی شفاف است