خرید ارزان ترین هگزانول

هگزانول

فرمول شیمیایی  C8H18O شکل ظاهری مایع شفاف بی رنگ جرم مولی 130.23g/mol  دانسیته 833 kg/m³ نقطه جوش 184.7 °C هگزانول یک مایع قابل اشتعال است، که در تماس با اکسید کننده قوی…