نرمال بوتانول

نرمال پارافین

نرمال پارافین در ساخت لوازم آرایشی و بهداشتی استفاده می شود. به طور مثال برخی از کرم های نرم.در دمای پایین تر از دمای اطاق آب می شود. یعنی پوست بدن…