مواد شیمیایی

مواد شیمیایی چیست؟
مواد شیمیایی نامی کلی است که برای موادی کاربرد دارد که ترکیب شیمایی ثابت و خصوصیات مشخصی دارند،
همچنین شناسایی اجزایی که تشکیل دهنده مواد شیمایی می باشند با روش های جداسازی فیزیکی و تجزیه عناصر هم ممکن نیست.

عنصرهای می توانند با واکنش با یکدیگر مخلوط و ترکیب بشوند که نتیجه آن به وجود آمدن تعداد زیادی مواد شیمایی می باشد.
برای مثال آب، از ترکیب عنصرهای اکسیژن و هیدروژن به وجود آمده است که اتم هیدروژن 2 عدد و اکسیژن 1 عدد می باشد که با یکدیگر ترکیب شده اند و به یکدیگر متصل هستند.

مواد شیمیایی می تواند ساده، ترکیبی و یا حتی آلیاژ با سند که از ترکیب عنصر مختلف تشکیل شده اند .
مواد شیمیایی دارای حالت های مایع و جامد و گاز می باشند.
این مواد می توانند به صورت خالص (یک عنصر) یا مخلوط (محلول ، ترکیب یا گاز) باشند؛
این مواد یا به صورت طبیعی در محیط زیست وجود دارند یا می توانند به صورت مصنوعی تولید شوند.
شرکت میعاد شیمی از سال1390فعالیت خود رادر زمینه های(فروش مواد شیمیایی صنعتی آزمایشگاهی و افزودنی های غذایی . انواع اسانس خوراکی صنعتی بهداشتی آرایشی . تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی بهترین مواد اولیه)

(شرکت میعاد شیمی پس از واریز وجه به مدت یک ساعت بعد مر سوله شما را ارسال میکند و به مدت یک روز بعد تحویل شماست )

(تضمین از ما خرید از شما کیفیت برتر را از شرکت میعاد شیمی بخواهید)

بوراکس بوراکس

بوراکس

بوراکس

آهک آهک_lime

آهک

آهک

اسید اگزالیک

اگزالیک

خرید و فروش اسید اگزالیک

بنزن

بنزن

خرید وفروش بنزن