سیکلو هگزانول

سیکلو_هگزانول
فرمول شیمیاییC6H10O
جرم مولوکولی98.15 گرم بر مول
بومشابه استون
نقطه جوش155.65 درجه سانتی گراد
ظاهرمایع بدون رنگ

کاربرد سیکلوهگزانول

عمده مصرف سیکلوهگزانون در تولید پیش سازهای نایلون 6.6 و 6 مصرف می شود. تقریبا نیمی از عرضه این ماده به اسید آدیپیک تبدیل می شود که یکی از دو پیش ساز نایلون 6،6 است. برای این کار، روغن KA را با اسید نیتریک اکسید می کنند. نیمی دیگر از عرضه سیکلوهگزانول به سیکلوهگزانول اکسیم تبدیل می شود. شایان به ذکر است در حضور کاتالیزور اسید سولفوریک، اکسیم به کاپرولاکتام ماده پیش نیاز تولید نایلون 6 تغییر می کند.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، سیکلو هگزانول یک ماده اولیه مهم در صنعت پلیمر است و در زمینه های بسیاری از جمله در موارد زیر استفاده می شود:سیکلوهگزانول

  • حلال لاک ها
  • سنتز دارو ها
  • رنگ ها
  • رزین ها
  • چربی گیر ها
  • پاک کننده های لکه
  • پلیمر ها
  • کوپلیمر ها
  • ووووو…

تولید سیکلوهگزانول

به وسیله اکسیداسیون سیکلو هگزان در هوا و با استفاده از کاتالیزور های کبالت سیکلو هگزانول تولید می شود:

C6H12 + ½ O2 → C6H11OH

فرآیند فوق سیکلو هگزانون را تشکیل می دهد سیکلو هگزانون از مواد های اولیه تولید اسید آدیپیک به شمار می رود. شایان به ذکر است که اکسیداسیون در سیکلوهگزانول شامل رادیکال ها و واسطه هیدروپراکسید C6H11O2H است. از روش های دیگر تولید  سیکلوهزانولمی توان به هیدروژناسیون فنل اشاره نمود:

C6H5OH + 3 H2 → C6H11OH

این فرآیند همچنین می تواند به نفع تشکیل سیکلوهگزانون تنظیم شود. سیکلو هگزانول دارای دو فاز جامد است که یکی از آنها کریستال و دیگری پلاستیکی است.

ساختار سیکلوهگزانول

به طور کلی ساختار کلمه Cyclohexanol از سه بخش تشکیل می شود که قسمت اول که شامل Cyclo می شود که به ساختار حلقه ای، سه حرف hex نیز به ریشه عدد 6 و در نهایت ol به گروه هیدروکسیل اشاره دارد.

همانطور که از نام سیکلوهگزانول مشخص است این ماده به عنوان یکی از انواع حلال صنعتی از ساختاری که از یک حلقه شش ضلعی که به یک گروه هیدروکسیل متصل شده است، تشکیل می شود. در هر نقطه از حلقه شش طرفه یک اتم کربن قرار دارد. هر اتم کربن در این ساختار باید به چهار اتم متصل شود در غیر این صورت اتم کربن باید به اکسیژن یا اتم کربن دیگری متصل شود.

تولید سیکلوهگزانول

به وسیله اکسیداسیون سیکلو هگزان در هوا و با استفاده از کاتالیزور های کبالت سیکلو هگزانول تولید می شود:

C6H12 + ½ O2 → C6H11OH

فرآیند فوق سیکلو هگزانون را تشکیل می دهد سیکلو هگزانون از مواد های اولیه تولید اسید آدیپیک به شمار می رود. شایان به ذکر است که اکسیداسیون در سیکلوهگزانول شامل رادیکال ها و واسطه هیدروپراکسید C6H11O2H است. از روش های دیگر تولید  سیکلوهزانولمی توان به هیدروژناسیون فنل اشاره نمود:

C6H5OH + 3 H2 → C6H11OH

این فرآیند همچنین می تواند به نفع تشکیل سیکلوهگزانون تنظیم شود. سیکلو هگزانول دارای دو فاز جامد است که یکی از آنها کریستال و دیگری پلاستیکی است.

میعاد شیمی(مهندس ارجمندی) 09122838574 09129628027 36617962

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *